niedziela, 10 grudzień 2023
 
Strona główna Układy elektroniczne Układy na wzmacniaczach operacyjnych

Strona w trakcie tworzenia


Układy na wzmacniaczach operacyjnych

 1. Wzmacniacz odwracający fazę
 2. Sumator
 3. Wzmacniacz nieodwracający fazy
 4. Wtórnik
 5. Integrator

 1. Wzmacniacz odwracający fazę
  Jest to podstawowy układ wzmacniacza. Posiada ujemne wzmocnienie (czyli odwraca fazę) oraz niezbyt dużą impedancję wejściową.
  do góry
 2. Sumator
  Układ jest rozwinięciem poprzedniego o dodatkowe wejścia. Wykorzystuje się tu sumowanie prądów w węźle.
  do góry
 3. Wzmacniacz nieodwracający fazy
  Zaletą tego układu jest duża impedancja wejściowa. Wzmocnienie jest dodatnie i większe od 1.
  Ta wersja układu daje możliwość osiągnięcia wzmocnienia z zakresu od 0 do 1 kosztem obniżenia impedancji wejściowej.
  do góry
 4. Wtórnik
  Cechami charakterystycznymi wtórnika są jednostkowe wzmocnienie, bardzo duża impedancja wejściowa i mała wyjściowa.
  Układ jest bardzo użyteczny jako stopień separujący między źródłem sygnału o dużej i obciążeniem o małej impedancji.
  do góry
 5. Integrator - układ całkujący
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety