niedziela, 21 lipiec 2024
 
Strona główna Mikrokontrolery 8051 Konwersje danych

Konwersje danych

 1. BCD→BIN

 1. BCD→BIN

  Podprogram 1-bajtowej konwersji BCD→BIN zamienia liczbę z zakresu 0-99 zapisaną w upakowanym kodzie BCD zawartą w akumulatorze na liczbę dwójkową. Wynik zapisywany jest również w akumulatorze. Algorytm wykorzystuje do rozdzielenia cyfr dziesiętnych operację dzielenia przez 16 (DIV). Daje ona cyfrę dziesiątek (a1) w ACC, a jedności (a0) w rejestrze B. Potem wystarczy obliczyć a1*10+a0 i już!

  BCDBIN2 (1 bajt)
  ;dane:  ACC - liczba dziesiętna w upakowanym kodzie BCD
  ;wyniki: ACC - liczba dwójkowa
  ;stos:  3 bajty
  ;uwagi:  podprogram modyfikuje rejestry B i PSW
  
  DECBIN2:MOV   B,#16
      DIV   AB    ;rozdzielenie cyfr
      PUSH  B     ;a0 na stos
      MOV   B,#10
      MUL   AB    ;ACC = a1*10
      POP   B
      ADD   A,B    ;ACC = a1*10+a0
      RET
  

  Podprogram 2-bajtowej konwersji BCD→BIN zamienia liczbę z zakresu 0-9999 zapisaną w upakowanym kodzie BCD zawartą pamięci adresowanej rejestrem R0 (najpierw młodsze cyfry) na liczbę dwójkową. Wynik zapisywany jest w tym samym obszarze pamięci. Algorytm wykorzystuje wcześniej opisany podprogram dla dwójek cyfr dziesiętnych.

  BCDBIN4 (2 bajty)
  dane:  Liczba zapisana w upakowanym kodzie BCD w pamięci od adresu R0
        (2 bajty, najpierw młodszy)
  wyniki: Liczba dwójkowa w tym samym miejscu w pamięci
        (2 bajty, najpierw młodszy)
  stos:  6 bajtów
  uwagi:  podprogram modyfikuje rejestry ACC, B i PSW
       zawartość R0 nie zmienia się
  
  BCDBIN4:MOV   A,@R0   ;a1 i a0
      ACALL  DECBIN2  ;ACC = a1*10+a0
      PUSH  ACC
      INC   R0
      MOV   A,@R0   ;a3 i a2
      ACALL  DECBIN2  ;ACC = a3*10+a2
      MOV   B,#100
      MUL   AB    ;B.A = a3*1000+a2*100
      MOV   @R0,B
      DEC   R0
      POP   B
      ADD   A,B    ;a3*1000+a2*100+a1*10+a0 - młodszy bajt
      MOV   @R0,A
      INC   R0
      MOV   A,@R0
      ADDC  A,#0   ;uwzględnij ew. przeniesienie
      MOV   @R0,A
      DEC   R0
      RET
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety