niedziela, 21 lipiec 2024
 
Strona główna Mikrokontrolery 8051 Konstrukcje programowe

Realizacja podstawowych konstrukcji programowych w µK 8051

 1. Instrukcje warunkowe
 2. Instrukcje wyboru
 3. Instrukcje pętli

WSTĘP

We wszystkich strukturach programowych zachodzi potrzeba podejmowania decyzji. Wykorzystuje się tu instrukcje warunkowe. W asemblerze odpowiada to wykonaniu skoku warunkowego. W µK 8051 wszystkie skoki warunkowe są względne krótkie (offset).
Zestaw skoków warunkowych jest następujący:

Skoki proste
    JZ   offset       ;skok, jeżeli A=0
    JNZ   offset       ;skok, jeżeli A≠0
    JC   offset       ;skok, jeżeli C=1
    JNC   offset       ;skok, jeżeli C=0
    JB   bit,offset     ;skok, jeżeli bit=1
    JNB   bit,offset     ;skok, jeżeli bit=0
    JBC   bit,offset     ;skok, jeżeli bit=1 oraz bit←0
Skoki z predekrementacją
    DJNZ  Rn,offset     ;Rn←Rn-1, jeżeli Rn≠0 to skok
    DJNZ  adres,offset    ;(adres)←(adres)-1, jeżeli (adres)≠0 to skok
Skoki z testowaniem wartości i relacji
    CJNE  A,adres,offset   ;jeżeli A<(adres) to C←1, skok, jeżeli A≠(adres)
    CJNE  A,#dana,offset   ;jeżeli A<dana to C←1,  skok, jeżeli A≠dana
    CJNE  Rn,#dana,offset  ;jeżeli Rn<dana to C←1,  skok, jeżeli Rn≠dana
    CJNE  @Ri,#dana,offset  ;jeżeli (Ri)<dana to C←1, skok, jeżeli (Ri)≠dana

INSTRUKCJE WARUNKOWE

 1. Instrukcja warunkowa prosta (IF..THEN..)
  Struktura stosowana, gdy zachodzi potrzeba warunkowego wykonania (lub pominięcia) pewnych operacji. Asembler (w porównaniu do języków wysokiego poziomu) ogranicza zestaw warunków możliwych do testowania. Ponadto zwykle sprawdzany jest warunek pominięcia operacji, a nie wykonania, jak to jest w językach np. C++ czy Pascal (zaznaczyłem to na sieci działań obok).

  Przykłady:

  jeżeli brak przeniesienia
       :
      JC   DALEJ
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy znacznik przeniesienia C=0
  
  DALEJ:  :
  
  jeżeli "k"
       :
      CJNE  A,#'k',DALEJ
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy w akumulatorze jest kod litery "k"
  
  DALEJ:  :
  

  W poniższym przykładzie zostaną wykonane instrukcje XRL.. INC.. i SETB.. tylko dla minusa

  jeżeli "-"
       :
      ACALL  DAJ_ZNAK
      CJNE  A,#'-',DALEJ
      XRL   LICZBA,#0FFH
      INC   LICZBA
      SETB  P1.5
  DALEJ:  :
  
  do góry
 2. Instrukcja warunkowa złożona (IF..THEN..ELSE..)
  Jest to rozgałęzienie programu na dwie równoległe ścieżki postępowania. Wymaga to wykonania w programie dwóch skoków, w tym jednego warunkowego.

  Przykłady:

  zero - nie zero
       :
      JZ   ZERO
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC≠0
      SJMP  DALEJ
  ZERO:  :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC=0
  DALEJ:  :
  
  równy - nierówny
       :
      CJNE  A,#' ',ZNAK  ;testujemy spację
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC=' ' (spacja)
      SJMP  DALEJ
  ZNAK:  :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC zawiera inny znak
  DALEJ:  :
  

  Instrukcja CJNE posiada ciekawą właściwość, pozwalającą na rozgałęzienie potrójne według relacji "<", "=" i ">". Rozbudowana wersja powyższej konstrukcji:

  mniejszy - równy - większy
       :
      CJNE  A,#' ',ZNAK  ;testujemy spację
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC=' ' (spacja, kod=20H)
      SJMP  DALEJ
  ZNAK:  JC   STER
       :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC>' ' (znak widoczny, kod>20H)
      SJMP  DALEJ
  STER:  :          ;ciąg instrukcji wykonywany,
       :          ;gdy ACC<' ' (znak sterujący, kod<20H)
  DALEJ:  :
  
  do góry

INSTRUKCJE WYBORU

 1. Instrukcja wyboru wielokrotnego (IF..THEN..ELSEIF..THEN..ELSEIF.. )
  Często występuje potrzeba wykonania różnych czynności, zależnie od zawartości jednego z rejestrów. Typowym przykładem jest obsługa kodów klawiatury traktowanej jako różnego typu polecenia sterujące. Np. w kalkulatorze inaczej obsługuje się naciśnięcie klawisza z cyfrą (0..9), przecinkiem(,), działaniem dwuargumentowym ( + - * / ), znakiem równości ( = ) itd. Rozbudowana struktura IF-ELSE-IF.. pozwala na rozpoznawanie dowolnych kodów jak również kodów błędnych (niepasujących do warunków).

  Przykład:

  obsługa klawiszy
      LCALL  DAJ_KLAWISZ  ;ACC=0..15
      CJNE  A,#0,TEST1
       :          ;obsługa klawisza 0
      SJMP  DALEJ
  TEST1: CJNE  A,#1,TEST2
       :          ;obsługa klawisza 1
      SJMP  DALEJ
  TEST2: CJNE  A,#2,TEST3
       :          ;obsługa klawisza 2
      SJMP  DALEJ
  TEST3: CJNE  A,#3,TEST4
       :          ;obsługa klawisza 3
      SJMP  DALEJ
  TEST4: CJNE  A,#4,TEST5
       :          ;obsługa klawisza 4
      SJMP  DALEJ
  TEST5: CJNE  A,#5,INNE
       :          ;obsługa klawisza 5
      SJMP  DALEJ
  INNE:  :          ;obsługa pozostałych klawiszy
  DALEJ:  :
  
  do góry
 2. Instrukcja przełącznika (SWITCH..)
  W mikrokontrolerze 51 występuje instrukcja skoku pod adres zależny od zawartości dwóch rejestrów:
  JMP    @A+DPTR
  Daje ona możliwość realizacji bardzo eleganckiego rozwiązania rozgałęzienia zależnego od zawartości akumulatora:
  - w programie umieszczamy tablicę skoków dwubajtowych (typowo AJMP),
  - do rejestru DPTR wpisujemy adres początku tej tablicy,
  - w akumulatorze jest podwojony numer skoku.
  W porównaniu do poprzedniej struktury (IF-ELSE-IF..) jest to struktura bardziej regularna, szybciej wykonywana, czas wykonywania jest jednakowy dla różnych danych. Ilość rozgałęzień do 128.
  Jej wadą jest brak możliwości testowania zakresów danych, a jedynie pojedyńcze wartości. Oznacza to, że nie da się zrealizować warunku <, > i podobnych.
  przełącznik zależny od akumulatora
       :
      RL   A       ;ACC←ACC×2
      MOV   DPTR,#SKOKI
      JMP   @A+DPTR    ;skok do tablicy
       :
  SKOKI: AJMP  PROG0     ;tablica skoków
      AJMP  PROG1
      AJMP  PROG2
      AJMP  PROG3
      AJMP  PROG4
      AJMP  PROG5
      AJMP  PROG6
      AJMP  PROG7
      AJMP  PROG8
       :
  

  Jeżeli do powyższej konstrukcji wykonamy skok ACALL lub LCALL, a procedury PROG0, PROG1 itd zakończymy rozkazem RET, to uzyskamy podprogram o działaniu zależnym od akumulatora.

  do góry

INSTRUKCJE PĘTLI

 1. Pętla nieskończona (AGAIN)
  Jest to pętla wykonywana "w nieskończoność". Najczęściej spotyka się ją jako główną pętlę programu, przy czym jej treść realizuje wszystkie czynności systemu (nie licząc przerwań). W rzeczywistości taka pętla (ale bardzo rozbudowana) występuje we wszystkich systemach operacyjnych.
  Stosuje się również pętlę pustą, która symuluje zatrzymanie pracy procesora.

  Przykłady:

  powtarzaj
       :
  PTL:   :          ;treść pętli
       :
      SJMP  PTL
  
  pętla pusta
       :
      SJMP  $
  
  do góry
 2. Pętla licznikowa (FOR)
  Jest najczęściej stosowaną pętlą w programowaniu. Treść pętli zostanie wykonana tyle razy, ile wynosi wstępna zawartość rejestru pełniącego rolę licznika. W asemblerze licznik jest zwykle dekrementowany, co wynika z zastosowania bardzo wygodnej instrukcji skoku z predekrementacją:
  DJNZ    rejestr,offset
  Rejestry 8-bitowe umożliwiają realizację do 256 powtórzeń. W przypadku, gdy potrzebujemy większej stosujemy pętle zagnieżdżone.

  Przykłady:

  pętla prosta
       :
      MOV   R5,#56    ;ustawienie licznika pętli
  PTL:   :          ;treść pętli
       :          ;powtarzana 56 razy
      DJNZ  R5,PTL
       :
  
  pętle zagnieżdżone
       :
      MOV   R5,#50    ;ustawienie licznika pętli zewnętrznej
  PTLZ:  MOV   R6,#100    ;ustawienie licznika pętli wewnętrznej
  PTLW:  :          ;treść pętli
       :          ;powtarzana 50×100=5000 razy
      DJNZ  R6,PTLW
      DJNZ  R5,PTLZ
       :
  
  do góry
 3. Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku (WHILE..)
  Jest to pętla o nieokreślonej liczbie powtórzeń, przy czym jej treść może nie być wykonana ani razu. Przed jej rozpoczęciem należy ustalić wartości zmiennych testujących pętlę. Treść pętli powinna wpływać na zmienne wykorzystywane w wyrażeniu testującym jej zakończenie.

  Przykłady:

  wykonuj, dopóki bit=0
       :
  PTL:  JB   P1.5,DALEJ
       :
       :
      SJMP  PTL
  DALEJ:  :
  
  realizacja przekodowania 1z8 → BIN
  ;założenie: w ACC jest kod 1z8 (ACC≠0)
      MOV   R4,#0
  PTL:  JNB   ACC.0,DALEJ
      RR   A
      INC   R4
      SJMP  PTL
  DALEJ: MOV   A,R4     ;wynik w akumulatorze
  
  do góry
 4. Pętla ze sprawdzaniem warunku na końcu (REPEAT..)
  Jest to pętla o nieokreślonej liczbie powtórzeń, przy czym jej treść wykonywana jest co najmniej raz. Podobnie, jak w pętli WHILE jej treść powinna wpływać na zmienne wykorzystywane w wyrażeniu testującym jej zakończenie.
  Typowym zastosowaniem jest oczekiwanie na jakieś zdarzenie, np. na naciśnięcie określonego klawisza, zmiany stanu znacznika lub linii wejściowej, itp.

  Przykłady:

  powtórz, jeżeli zero
       :
  PTL:   :          ;treść pętli, powinna wpływać na zawartość
       :          ;akumulatora, gdyż test: ACC=0
      JZ   PTL
       :
  
  czekaj na plus
       :
  PTL:  ACALL  DAJ_KLAWISZ  ;ACC - kod naciśniętego klawisza
      ACALL  PIKNIJ    ;sygnał dźwiękowy
      CJNE  ACC,#'+',PTL
       :
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety