poniedziałek, 24 czerwiec 2024
 
Strona główna Języki programowania Zasoby aplikacji

Zasoby aplikacji


 1. Wstęp
 2. Tworzenie pliku RES przy pomocy Image Editor
 3. Tworzenie pliku RES przez kompilację
  - Składnia plików RC
  - Kompilacja RC do RES
 4. Włączanie do aplikacji pliku RES
  - Dostęp do zasobów: [Sposób 1 - Wykorzystanie specjalnych funkcji lub metod odczytu zasobów] [Sposób 2 - Wykorzystanie strumieni.] [Sposób 3 - Wykorzystanie wskaźników do zasobów.]

 1. Wstęp

  Zasoby aplikacji (ang. resource) są wygodnym miejscem do przechowywania różnego rodzaju danych (np. ikony, kursory myszki, bitmapy, teksty itd..). Istotną cechą zasobów jest to, że w procesie kompilacji zostają one "wbudowane" w plik programu (EXE). Dzięki temu zamiast wielu plików mamy do czynienia z jednym.

  Zasoby umieszcza się w plikach nazwa.res. Sposoby ich tworzenia i wykorzystania opisałem niżej.

  do góry
 2. Tworzenie pliku RES przy pomocy Image Editor

  Do Delphi dołączono prosty edytor graficzny “Image Editor” (podobny do Painta). Pozwala on na bezpośrednie tworzenie zasobów z grafikami (typu BITMAP, ICON i CURSOR). Poza tym można te obrazki tworzyć jako odrębne pliki.

  do góry
 3. Tworzenie pliku RES przez kompilację

  Do Delphi, C++Builder i innych podobnych systemów producent dołącza zwykle program komilatora zasobów. W Delphi jest to plik brcc32.exe. Znajduje się on w podkatalogu bin. Jest to program pracujący w trybie konsolowym, dlatego do jego uruchomienia najwygodniej jest utworzyć odpowiedni plik wsadowy *.bat.

  Dane dla brcc32 stanowi plik nazwa.rc oraz oczywiście pliki z zasobami (BMP, JPG, ICO, CUR, itp). Najwygodniej jest zgromadzić wszystkie te pliki (brcc32.exe, RC, BAT, BMP, JPG, ICO, CUR, ...) w jednym miejscu.

  do góry

  Składnia plików RC

  Pliki RC są zwykłymi plikami tekstowymi. Zawierają listę zasobów, które należy włączyć do pliku RES.
  Podstawowy element składni wygląda następująco:

  NazwaZasobu TypZasobu NazwaPliku
  

  W treści pliku RC mogą się znaleźć komentarze: /* komentarz */. Przykład pliku RC:

  obraz RCDATA obrazek.jpg  /* Tło aplikacji */
  /* Obrazy przycisków */
  btak  BITMAP Yes.bmp
  bnie  BITMAP No.bmp
  /* kursory */
  K1   CURSOR kursor1.cur
  K2   CURSOR kursor2.cur
  K3   CURSOR kursor3.cur
  IKONA ICON  Icon1.ico
  

  Typ zasobu określa format włączanego pliku. Najważniejsze typy:

  Typ zasobuOpis
  BITMAPbitmapa - plik typu BMP
  CURSORkursor - plik typu CUR
  ICONikona - plik typu ICO
  RCDATAPlik innego typu (dowolny)
  do góry

  Kompilacja RC do RES

  Pliki zawierające zasoby (ikony, grafiki, itp), plik RC oraz program BRCC32.EXE należy zgromadzić w jednym katalogu. Następnie należy stworzyć plik wsadowy BAT o przykładowej treści:

  brcc32.exe mojezasoby.rc

  Teraz wystarczy ten plik uruchomić (jak zwykły program). Jeżeli wszystko było w porządku to powstanie plik mojezasoby.res.
  Wykorzystanie pliku wsadowego BAT jest wygodne, ale można również wywołać program BRCC32.EXE w trybie konsolowym (tryb MS-DOS). Jednak wykorzystanie pliku wsadowego jest wygodniejsze, zwłaszcza gdy dokonujemy modyfikacji pliku zasobów.

  do góry
 4. Włączanie do aplikacji pliku RES.

  Mamy już stworzony plik RES. Należy go skopiować do katalogu z naszym programem źródłowym.

  W kodzie źródłowym programu należy wpisać dyrektywę kompilatora (np. na początku sekcji implementacji):

  {$R mojezasoby.res}

  Włączenie pliku RES następuje w momencie kompilacji programu.

  do góry
 5. Dostęp do zasobów.

  Dostęp do zasobów programu można osiągnąć na kilka sposobów. Można wyróżnić trzy najczęściej wykorzystywane:
  1. Wykorzystanie specjalnych procedur (metod) odczytu zasobów,
  2. Wykorzystanie strumieni,
  3. Wykorzystanie wskaźników do zasobów.

  do góry

  Sposób 1 - Wykorzystanie specjalnych funkcji API lub metod do odczytu zasobów.

  Metoda ta jest zdecydowanie najprostsza, jednak wymaga, aby komponent (obiekt) miał odpowiednie metody umożliwiające odczyt zasobów. Zwykle nazwa tych metod ma postać Load...

  Najczęściej wykorzystywane metody:

  Przykład wywołaniaopistypy obiektów
  obrazek.LoadFromResourceID(HInstance,123);Ładowanie zasobu o podanym numerzeTBitmap
  obrazek.LoadFromResourceName(HInstance,'foto3');Ładowanie zasobu o podanej nazwieTBitmap
  Screen.Cursors[12]:=LoadCursor(HInstance,'kur5');Ładowanie kursoraTScreen
  LoadAcceleratorsŁadowanie DestroyAcceleratorTable
  LoadBitmapŁadowanie obrazka
  LoadIcon Ładowanie
  LoadMenuŁadowanie
  LoadStringŁadowanie tekstu

  Metody LoadFromResourceName i LoadFromResourceID są najwygodniejsze dla obrazków. Przy ich użyciu nie ma potrzeby deklarowania żadnych dodatkowych obiektów.

  Zmienna HInstance występująca w parametrach wywołania jest identyfikatorem całego zbioru zasobów dla aktualnej aplikacji.

  do góry

  Sposób 2 - Wykorzystanie strumieni.

  Druga metoda traktuje zasób jako strumień (typu TStream), dzięki czemu można wykorzystać operacje strumieniowe. Ich cechą charakterystyczną jest traktowanie zasobu jak ciągu bajtów bez określonej struktury, dzięki czemu można ich używać do zasobów dowolnych typów. Oczywiście obiekt musi posiadać metody strumieniowe!

  Aby odczytać zasób w ten sposób należy zadeklarować i utworzyć strumień typu TResourceStream podając nazwę i typ zasobu. Następnie wykonać operacje strumieniowe i na końcu zamknąć strumień i usunąć obiekt:

  potok := TResourceStream.Create(hInstance, 'foto5', RT_BITMAP);
  Image1.Picture.Graphic.LoadFromStream(potok);
  potok.Free;
  
  do góry

  Sposób 3 - Wykorzystanie wskaźników do zasobów.

  Ostatnia metoda jest najbardziej uniwersalna, ponieważ umożliwia uzyskanie wskaźnika do obszaru pamięci, w którym umieszczono zasób. Jednak wymaga ona wykonania kilku dodatkowych kroków i jest dosyć uciążliwa w użyciu.
  Z tego względu ograniczę się jedynie do krótkiego opisu procedur, które należy użyć. (Dokładny opis w helpie).

  FunkcjaOpis
  FindResourcezwraca identyfikator zasobu
  SizeOfResourcena podstawie identyfikatora zasobu zwraca jego rozmiar
  LoadResourcena podstawie identyfikatora zasobu umieszcza zasób w pamięci dostępnej dla programu
  LockResourceblokuje pamięć w której umieszczono zasób i zwraca wskaźnik do tego obszaru
  UnLockResourceodblokowuje pamięć zablokowaną przy pomocy LockResource
  FreeResourcezwalnia pamięć przydzieloną przez LoadResource
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety