niedziela, 26 maj 2024
 
Strona główna Języki programowania Języki programowania - tabela

Języki programowania - tabela

Podstawy
Proste typy danych
Złożone typy danych
Operatory
Priorytety operatorów
Instrukcje proste
Instrukcje sterujące
Podstawy

minimalna struktura programu
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
program nazwa;
deklaracje i definicje globalne
uses...
const...
type...
var...
function...
procedure...
begin
program główny
end.
dyrektywy kompilatora
#define...
#include...
deklaracje i definicje globalne, w tym funkcje
int main()
{
program główny
}
dalsze deklaracje i definicje
JavaScript nie służy do pisania kompletnych programów a jedynie do realizacji skryptów działających na rzecz dokumentów HTML na komputerze klienta. W związku z tym nie posiada szczególnej struktury. PHP, podobnie jak JavaScript nie służy do pisania kompletnych programów a jedynie do realizacji skryptów działających po stronie serwera. W związku z tym nie posiada szczególnej struktury.ąĄ ćĆ ęĘ łŁ ńŃ óÓ śŚ żŻ źŹ
Komentarz
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
{komentarz}//komentarz
/*komentarz*/
do góry

Proste typy danych

całkowity ze znakiem
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
byte
integer
longint
int
1 B
2 B
4 B
8 B
całkowity bez znaku
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
wordunsigned int1B
2B
4B
8B
rzeczywisty
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
real
double
extended
float
double
znakowy
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
char
logiczny
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
booleanbool
okrojony
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
min..max
wyliczeniowy
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
(wart1, wart2, ...)
do góry

Złożone typy danych

tablica jednowymiarowa
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
var tab:array[n..m]of typtyp tab[n]
deklaracja tablicy
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
const
tab:array[n..m]of typ=
{st1,st2,...}
typ tab[n]=(st1,st2,...);
deklaracja tablicy z inicjacją
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
tablica wielowymiarowa
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
rekordy (pascal), struktury i unie
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Operatory

arytmetyczne
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
+++++dodawanie
-----odejmowanie
*****mnożenie
/////dzielenie
div////dzielenie całkowite
mod%%%%reszta z dzielenia
logiczne
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
and&&&&&&&&iloczyn logiczny (AND)
or||||||||suma logiczna (OR)
xor^^^^różnica symetryczna (Ex-OR)
relacyjne
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
=========równy
<>!=!=!=!=nie równy
<<<<<mniejszy
>>>>>większy
do góry

Priorytety operatorów

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
najwyższy
najniższy
do góry

Instrukcje proste

Instrukcja przypisania
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
zmnienna:=wyrażenie;zmnienna=wyrażenie;zmnienna=wyrażenie;zmnienna=wyrażenie;zmnienna=wyrażenie;
Instrukcja złożona (blok instrukcji)
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
begin
instrukcja1
instrukcja1
instrukcja1
...
end
{
instrukcja1
instrukcja1
instrukcja1
...
}
{
instrukcja1
instrukcja1
instrukcja1
...
}
{
instrukcja1
instrukcja1
instrukcja1
...
}
{
instrukcja1
instrukcja1
instrukcja1
...
}
Instrukcja wywołania podprogramu
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
nazwa(parametry);nazwa(parametry);
do góry

Instrukcje sterujące

Instrukcja warunkowa
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
if warunek
then instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
prosta
if warunek
then instrukcja
else instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
else instrukcja
if(warunek)
instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
if(warunek)
instrukcja;
złożona
Instrukcja wyboru
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
caseswitch
Instrukcja pętli FOR
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
Instrukcja pętli WHILE
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
Instrukcja pętli REPEAT/DO-WHILE
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
Instrukcja pętli FOREACH
Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
brak
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry

Pascal/DelphiC++JavaScriptJavaPHPUwagi
do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety