niedziela, 26 maj 2024
 
Strona główna Algorytmy Fraktale

Fraktale

 1. Wstęp
 2. Drzewo
 3. Płatek Kocha
 4. Liść paproci
 5. Dywan Sierpińskiego

 1. Wstęp

  program demonstracyjny zolw.zip (237kB)

  Poniższe przykłady wykorzystują grafikę żółwia, opisaną na stronie dotyczącej Delphi.

 2. Drzewo

  drzewo
  procedure drzewo(d,k:extended);
  begin with p do
     if d<2 then nkatop(d,12)
     else
     begin np(d);
        lw(k);
        drzewo(0.6*d,k);
        pr(2*k);
        drzewo(0.6*d,k);
        lw(k);
        ws(d);
     end;
  end;
  
  // przykładowe wywołanie
  procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
  begin  p.pod;p.upoz(0,-200);p.opu;
      drzewo(100,40);
  end;
  
  do góry
 3. Płatek Kocha

  Płatek Kocha
  procedure koch(d:extended);
  begin  with p do
      if d<1 then np(d)
      else
      begin  koch(d/3);
          lw(60);koch(d/3);
          pr(120);koch(d/3);
          lw(60);koch(d/3);
      end;
  end;
  
  //przykładowe wywołanie
  procedure TForm1.Button13Click(Sender: TObject);
  begin  p.pod;p.upoz(-200,-150);p.opu;
      koch(300);p.pr(90);
      koch(300);p.pr(90);
      koch(300);p.pr(90);
      koch(300);p.pr(90);
  end;
  
  do góry
 4. Liść paproci

  Paprotka
  procedure paprotka(d,k:Double);
  begin with p do
     if d>1 then
     begin np(d/2);
         lw(70+k);paprotka(0.5*d,k);
         pr(70+k);np(d/2);
         pr(70-k);paprotka(0.5*d,-k);
         lw(70-k);
         pr(k);
         paprotka(d-1,k);
         lw(k);
         ws(d);
     end;
  end;
  
  //przykładowe wywołanie
  procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
  begin p.pod;p.upoz(0,-200);p.opu;
          paprotka(30,2);
  end;
  
  do góry
 5. Dywan Sierpińskiego

  Sierpiński
  procedure sierpinski(d:Double);
  var i:integer;
  begin  with p do
      if d>1 then
      begin  for i:=1 to 3 do
           begin  sierpinski(d/2);
               np(d);
               pr(120);
           end;
      end;
  end;
  
  //przykładowe wywołanie
  procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
  begin  p.pod;p.upoz(-200,-200);p.opu;
      p.pr(30);
      sierpinski(400);
      p.lw(30);
  end;
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety