poniedziałek, 24 czerwiec 2024
 
Strona główna Algorytmy

Algorytmy

1. Podstawy algorytmiki Tu znajdziesz opis podstawowych pojęć z zakresu algorytmiki, m.in.:
- sieci działań
- realizacja podstawowych instrukcji w kilku językach
- inne
2. Algorytmy klasyczne Strona zawiera opis prostych, klasycznych algorytmów, m.in.:
- Największy wspólny podzielnik
- "Sito Erastotenesa" - znajdowanie liczb pierwszych
- Rozkład liczb na czynniki pierwsze
3.Sortowanie Strona zawiera opis kilku najważniejszych metod sortowania tablic:
- Sortowanie bąbelkowe (Bubble-sort)
- Proste wstawianie (Insert-sort)
- Prosty wybor (Selection-sort)
- Metoda Shella (Shell-sort)
- Metoda stogowa (Heap-sort)
- Metoda szybka (Quick-sort)
- Metoda łączenia (Merge-sort)
4. Fraktale Kilka przykładów fraktali wykonanych za pomocą "grafiki żółwia" opisanej na stronie Delphi.
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety