niedziela, 21 lipiec 2024
 Odwiedzono tą stronę
już razy
(od 1.07.2006).
Jak tam za oknem?
wiatr

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych: układy cyfrowe, programowanie systemów mikroprocesorowych, automatyka w technikum elektronicznym, programowanie strukturalne i obiektowe w technikum informatycznym, obie szkoły przy Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach.

Zawartość tej strony odpowiada moim zainteresowaniom zawodowym i prywatnym. Zawiera głównie informacje przydatne na moich lekcjach.

Na stronie Algorytmy zamieszczam procedury i funkcje realizujące typowe algorytmy klasyczne.

Na stronie Języki programowania zamieszczam opis rozwiązań zastosowanych przeze mnie w czasie zajęć z informatyki oraz parę ciekawych i przydatnych pomysłów.

Na stronie Mikrokontrolery 8051 zamieszczam opis najważniejszych konstrukcji programowych w asemblerze 8051, obsługę podstawowych urządzeń, parę przydatnych makr i inne.

Na stronie Technika cyfrowa zamieszczam opis metod stosowanych przy projektowaniu układów cyfrowych, opisy typowych układów i inne.

Na stronie Kalendarium zamieszczam w kolejności chronologicznej ważniejsze fakty z historii rozwoju elektroniki.

Na stronie Pliki zamieszczam wyłącznie moje własne produkcje.

Na stronie Linki znajdują się odnośniki do różnych stron powiązanych z tematyką tutaj poruszaną.


cały czas - pracuję nad treścią poszczególnych rozdziałów...

wiosna i lato 2006 - przeróbka strony z HTML na PHP. Dodałem - Księgę gości

wiosna 2005 - pracuję nad treścią poszczególnych rozdziałów. Idzie to dość opornie, ale zawsze do przodu!.

18 stycznia 2005 wtorek - zmiana strony (zrezygnowałem z ramek), dodana strona linki.

5 stycznia 2005 środa - pierwsza wersja strony na www.scholaris.pl


© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety